OFERTA PROGRAMOWA

Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. ...

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

W tym miejscu z przyjemnością informować będziemy Państwa o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola np. uroczystości, konkursy przybliżając tematykę, warunki oraz efekty naszych ...

Czytaj więcej

iPRZEDSZKOLE

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia. Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym ...

Czytaj więcej

Rozkład dnia

STRONA GŁÓWNA   /   ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

 

6.00 - 8.00

Czynności opiekuńczo-wychowawcze. Zabawy dowolne z określonym celem ukierunkowane na temat dnia. Zabawy niekierowane umożliwiające samodzielne dochodzenie do wiedzy. Praca indywidualna. Poranne gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny, psychofizyczny dziecka oraz umożliwiające mu właściwy rozwój społeczny i emocjonalny.

8.00 - 8.30 

Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

8.30 - 9.00

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 - 9.15

Profilaktyka jamy ustnej. Zabiegi higieniczne.

9.15 - 11.15

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, integrujące treści podstawy programowej z różnych obszarów edukacji.

  • Zabawy rozwijające z obszaru społecznego 
  • Zabawy rozwijające z obszaru emocjonalnego
  • Zabawy rozwijające z obszaru fizycznego
  • Zabawy rozwijające z obszaru poznawczego 

Zajęcia organizowane na powietrzu/w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów z określonym celem, wycieczki. Zabawy ruchowe przy użyciu sprzętu terenowego.Obcowanie z językiem nowożytnym.  Zabawy oparte na spontanicznej działalności dziecka w sali zajęć, zabawy badawycze, przyrodnicze, poznawcze.

11.15 - 11.30

Czynności porządkowe w sali i zabiegi higieniczne. Przygotowanie do posiłku.

11.30 - 12.00 

Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetecznego spożywania posiłków.  

12.00 - 12.15

Profilaktyka jamy ustnej. Zabiegi higieniczne. 

12.15 - 13.15 

Relaks poobiedni. Wyciszenie za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Zabawy i gry stolikowe. Praca indywidualna i wspomagająca koordynująca rozwój dziecka.

13.15 - 13.30

Czynności porządkowe w sali i zabiegi higiczne. Przygotownie do podwieczorku.   

13.30- 14.00

Podwieczorek. Kultura spożywania posiłków.

14.00- 14.15

Profilaktyka jamy ustnej. Zabiegi higieniczne. 

14.15-17.00

Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli. Gry i zabawy rozwijające zainteresowania dzieci otaczającym światem, zaspokających naturalną potrzebę aktywności, służące realizacji ich pomysłów i samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Praca indywidualna i w małych zespołach. Nauka religii na życzenie rodziców.

 

Projekt i wykonanie www.pawelec.info