OFERTA PROGRAMOWA

Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. ...

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

W tym miejscu z przyjemnością informować będziemy Państwa o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola np. uroczystości, konkursy przybliżając tematykę, warunki oraz efekty naszych ...

Czytaj więcej

iPRZEDSZKOLE

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia. Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym ...

Czytaj więcej

Rozkład dnia

STRONA GŁÓWNA   /   ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

6.00 - 8.00 - Czynności opiekuńczo-wychowawcze. Zabawy dowolne z określonym celem. Zabawy niekierowane umożliwiające samodzielne dochodzenie do wiedzy. Praca indywidualna.

8.00 - 8.45 - Poranne gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny, psychofizyczny dziecka oraz umożliwiające mu właściwy rozwój społeczny i emocjonalny.

8.45 - 9.00 - Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych. Czynności samoobsługowe.

9.00 - 9-30 - Śniadanie.Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30 - 9.45 - Profilaktyka jamy ustnej. Zabiegi higieniczne.

9.45 - 10.00  Dzieci młodsze. 

9.45 - 10.30 - Dzieci starsze. Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, integrujące treści podstawy programowej z różnych obszarów edukacji. Zajęcia organizowane w sali zajęć lub na powietrzu/w ogrodzie przedszkola podczas spacerów, wycieczek.Zabawy ruchowe między zajęciami.

  • Zajęcia z zakresu aktywności społecznej
  • Zajęcia z zakresu aktwności językowej 
  • Zajęcia z zakresu aktywności poznawczej 
  • Zajęcia z zakresu aktywności artystycznej
  • Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej i zdrowotnej 

10.00-11.15 - Dzieci młodsze.

10.30-11.15 - Dzieci starsze.Zabawy oparye na spontanicznej działalności dziecka w sali zajęc lub w ogrodzie przedszkola. Zabawy badawycze, przyrodnicze, spacery z określonym celem.  

11.15 - 11.30 - Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do posiłku 

11.30 - 12.00 - Obiad. Kultura spożywania posiłków.

12.00 - 12.15 - Profilaktyka jamy ustnej. Zabiegi higieniczne 

12.15 - 13.15 - Relaks poobiedni. Wyciszenie za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Zabawy i gry stolikowe. Praca indywidualna i wspomagająca koordynująca rozwój dziecka.

13.30 - 14.15 - Profilaktyka jamy ustnej. Zabiegi higieniczne 

14.15-17.00 - Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli. Gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem, zaspokające ich potrzebę aktywności, służące realizacji ich pomysłów i samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Praca indywidualna. 

Projekt i wykonanie www.pawelec.info