OFERTA PROGRAMOWA

Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. ...

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

W tym miejscu z przyjemnością informować będziemy Państwa o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola np. uroczystości, konkursy przybliżając tematykę, warunki oraz efekty naszych ...

Czytaj więcej

iPRZEDSZKOLE

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia. Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym ...

Czytaj więcej

Kadra

STRONA GŁÓWNA   /   KADRA

Nasze przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 

 

Gumowska-Tkaczyk Renata

Nauczyciel dyplomowany 

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe 

 • Integracja Sensoryczna
 • Zarządzanie Oświatą

WICEDEREKTOR PRZEDSZKOLA

 

 

Pilarska Małgorzata

Nauczyciel dyplomowany

mgr z  przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe:

 • Integracja z rewalidacją
 • Integracja Sensoryczna

 

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

 

Zimoląg Barbara

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej
 • Integralna edukacja wczesnoszkolna z j.angielskim
 • Logopedia

Sarnacka Ewa

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem przedszkolnym  w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kurs kwalifikacyjny:

 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna

 

Strzelczyk Irena

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

Stachura Teresa

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

 

Cegła Katarzyna

Nauczyciel dyplomowany

mgr przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolneji przedszkolnej

Studia podyplomowe:

 • Integracja z rewalidacją
 • Integracja Sensoryczna

 

Wojtunik Krystyna

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną

 

Rdułtowska - Kobza Katarzyna

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym - Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej

Studia podyplomowe:

 • Sztuka

 

Piątkowska Jolanta

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

Studia podyplomowe:

 • Integracja z rewalidacją

 

Kwaterkiewicz Mariola

Nauczyciel dyplomowany

mgr przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolneji przedszkolnej  z podstawami logopedii

Studia podyplomowe:

 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Tyflopedagogika

 

Siwak Jolanta

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika
 • Tyflopedagogika

 

Bator Paulina 

Nauczyciel mianowany

mgr w zakresie Filologii polskiej

Studia podyplomowe

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim

 

Kwiatkowska Magdalena

Nauczyciel mianowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki i resocjalizacja

Studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Tyflopedagogika

 

Idziak Dorota

Nauczyciel mianowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe:

 • Tyflopedagogika

 

Gajownik Aleksandra

Nauczyciel mianowany

mgr z  przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

 

Dubil Elżbieta

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

 

Szczygielska Agnieszka

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i  przedszkolnej  

Studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika

 

Głogowska Anna

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego

Studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika

 

Jęczkowska Agnieszka

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym  w zakresie Pedagogiki specjalnej

Studia podyplomowe:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Markowska Katarzyna

Nauczyciel kontraktowy

mgr w zakresie  Psychopedagogiki  z logopedią

Studia podyplomowe

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Wojcicka Jystyna

Nauczyciel kontraktowy

mgr z Edukacji techniczno-informatycznej 

Studia podyplomowe:

 • Edukacja przedszklona i wczenoszkolna
 • Oligofrenopedagogika 

 

Smolińska Renata

Nauczyciel kontraktowy

lic. Ekonomii w zakresie Zarządzanie regionem i usługami publicznymi 

mgr Ekonomii w zakresie Informatyka ekonomiczna

lic. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej

 

Jastrzębska Izabela

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego, wychowania technicznego z informatyką

Studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

Redestowicz- Piotrowska Anna 

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

Wrzołek Joanna 

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Studia podyplomowe

 • Terapia pedagogiczna

 

Śledź Magdalena

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z oligofrenopedagogiką

 

Kuczyńska Małgorzata

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej  Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

 

Jachimkowska Marta

Nauczyciel stażysta

mgr w zakresie Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Studia podyplomowe

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Frączek Anna

Nauczyciel stażysta

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym  w zakresie Pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej, Zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne

 

Bator Renata

Nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyki i terapii uzależnień

Studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Różycka Milena

Nauczyciel stażysta

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki profilaktyki społecznej i socjoterapii 

 

Grot Aleksandra

Nauczyciel stażysta

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej i integracyjnej  

 

Miazga Jolanta

Nauczyciel stażysta

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i integracyjnej

 

Jagiełło Anna 

Nauczyciel kontraktowy 

mgr edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu Wychowania przedszkolnego i pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie

 

Wasilewska Monika

Nauczyciel dyplomowany

mgr w zakresie Filologii angielskiej

Studia podyplomowe

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Kołazińska Katarzyna

Nauczyciel mianowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym w zakresie Peagogiki przedszkolnej i wczesnoszklonej,

Studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika resocjalizacyjna

 

Wróbel Magdalena

Nauczyciel stażysta

lic. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej

 

Weychan Irmina

nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Filologii angielskiej

 

Kosmala Katarzyna - religia

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Teologii ogólnej

 

 SPECJALIŚCI

 

Kornatka Monika -Logopeda 

Nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem  pedagogicznym na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

Studia podyplomowe:

 • Nauczanie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy
 • Integralna edukacja wczesnoszkolna z j.angielskim
 • Logopedia
 • Neurolopedia

 

Kacperska Maria -Psycholog

Nauczyciel dyplomowany

mgr z zakresu psychologii

 

Szczęsna Barbara -Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr pedagogiki specjalnej w zakresie Pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie

 I st. Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

II st. Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

 

Nędzi Aleksandra - Terapeuta profilaktyki komunikacji językowej

mgr pedagogiki w zakresie Wychowania przedszkolnego

Studia podyplomowe:

 • Rytmika wprzedszkolu
 • Oligofrenopedagogika

 

Dębska-Bętkowska Aneta - Rehabilitant

mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej

Studia podyplomowe:

 • Technik fizjoterapii
 • Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Ryters Barbara - Terapeuta profilaktyki wad postawy

Studia podyplomowe:

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 

Gawrońska Ewa - Nauczyciel rytmiki

 

Kwaśnik Katarzyna - Dogoterapeuta

 

 

 
Projekt i wykonanie www.pawelec.info