OFERTA PROGRAMOWA

Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. ...

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

W tym miejscu z przyjemnością informować będziemy Państwa o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola np. uroczystości, konkursy przybliżając tematykę, warunki oraz efekty naszych ...

Czytaj więcej

iPRZEDSZKOLE

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia. Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym ...

Czytaj więcej

Oferta programowa

STRONA GŁÓWNA   /   OFERTA PROGRAMOWA

 Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. Atrakcyjne usytuowanie przedszkola w pobliżu Zalewu Borki sprzyja spacerom, kuligom i innym formom aktywności rekreacyjnej.

Praca w grupach planowana jest w oparciu o: 

 • Program edukacji przedszkolnej: Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska.
 • •indywidualne programy edukacyjne – dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Program edukacji przedszkolnej uwzględnia:

 • Aktywność społeczną
  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci dotrzymania ładu i porządku;
  • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 • Aktywność językową
  • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Aktywność poznawczą
  • Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;
  • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Aktywność artystyczną
  • Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
  • Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
  • Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Aktywność Ruchowo-Zdrowotną
  • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.Atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej rozszerzona jest o programy własne opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola:

 • Systemowy program wychowawczy
 • Przedszkolak w świecie magii teatru
 • Jak przeciwdziałać agresywnym zachowaniom dzieci w wieku przedszkolnym
 • Terapia przez sztukę
 • Naturalna nauka czytania i pisania
 • Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki
 • Radom – moje miasto rodzinneProponujemy również zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli-specjalistów:

 • j. angielski
 • religia
 • rytmika


Ponadto  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w zajęciach wspierających rozwój psychofizyczny organizowanych przez nauczycieli i specjalistów. W skład programu terapeutycznego wchodzi:

 • Opieka logopedyczna
 • Opieka psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Dogoterapia
 • Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne
 • Integracja Sensoryczna
 • RehabilitacjaW miarę możliwości, dzieciom zdrowym i ich rodzicom udzielana jest pomoc logopedyczna i psychologiczna.
Należy dodać, że… 

Proponujemy także rodzinne wydarzenia cykliczne:

 • Wesołe soboty - atrakcyjna forma spędzania sobotniego poranka integrująca chętną społeczność przedszkolną;
 • Zajęcia otwarte - zapraszamy wszystkich rodziców na zajęcia edukacyjne;
 • Pasowanie na przedszkolaka - dla rodziców dzieci pierwszy rok uczęszczających do przedszkola.
 • Festyny rodzinne


Nasze dzieci biorą udział w licznych konkursach, w tym: ogólnopolskich i międzynarodowych: plastycznych, teatralnych, tanecznych.
Zapraszani są do nas profesjonalni artyści z przedstawieniami dla dzieci.
Organizowane są wyjazdy dzieci na spektakle do teatru, na koncerty muzyczne (Szkoła Muzyczna) oraz liczne wycieczki autokarowe (MOSiR, Muzeum Wsi Radomskiej, Puszcza Kozienicka), Farma Iluzji, Nadleśnictwo "Marcule" z atrakcyjnym przejazdem kolejką wąskotorową, Wioska Indiańska w Augustowie.
W naszym przedszkolu odbywa się cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci z ramienia Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu w ramach projektu "Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju". 

Organizujemy także wiele uroczystości: 

 • Konkursy wewnątrzprzedszkolne
 • Przedstawienia jasełkowe
 • Spotkania Wielkanocne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka
 • Zabawa mikołajkowa
 • Bal karnawałowy


Dlatego każdy ostatni poniedziałek miesiąca przeznaczony jest na konsultacje, porady, ćwiczenia korygujące itp.
W ramach kompetencji zespolu nauczycielskiego w przedszkolu prowadzone są różne formy terapii i wspomagania:

 • zajęcia z logopedą i psychologiem
 • rehabilitacja
 • dogoterapia
 • arteterapia - terapia przez sztukę obejmująca muzykę, taniec, teatr, literaturę dziecięcą i plastykę;
 • integracja sensoryczna (SI)- dotyczy dzieci, które majš zakłócony odbiór informacji płynących z poszczególnych kanałów sensorycznych i integrowaniem tych informacji. Nieprawidłowe przetwarzanie danych sensorycznych. -
 • zajęcia prowadzone przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik:
  • C. Orffa
  • Klanzy - pedagogika zabawy
  • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • behawioralne
  • Metoda Dobrego Startu
  • M. i Ch. Knillów
  • Dennisona
  • bajkoterapia


Bogata baza dydaktyczna, wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, zapewniają profesjonalną, atrakcyjną i efektywną pracę z dzieckiem. 

Współpracujemy również z wieloma instytucjami użyteczności publicznej, które wspierają nasze działania:

 • Strażą Pożarną
 • Strażą Miejską
 • Policją
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym
 • Domem Kultury "Borki"
 • Biblioteką Publiczną im. Załuskich
 • Muzeum im. J.Malczewskiego
 • Hipermarketem E.LeclercW naszym przedszkolu panuje miła, przyjazna atmosfera. 

ZAPRASZAMY!

Projekt i wykonanie www.pawelec.info